top of page
Aksiyon Yönetimi

AKSİYON YÖNETİMİ

QDMS Aksiyon Yönetimi ile toplantı, proje, ziyaretler gibi tüm aksiyonlarınızı planlayabilir, ilgililere iş olarak atayabilir ve yönetebilirsiniz.

Gizli ve genele açık aksiyon planları oluşturabilir, bu aksiyon planları altında tüm aksiyon / iş kalemlerini tanımlayabilirsiniz.

Tekrarlı(periyodik), birbiri ile bağlantılı ve ilişkili aksiyonlar alarak proje ve görev yönetimi süreçlerinizi destekleyebilirsiniz.

Aksiyon kalemlerine atanan termin tarihlerine göre farklı zamanlarda hatırlatıcılar planlayabilir, işlerin gecikmesinin önüne geçersiniz.

Zamanında kapatılmayan aksiyonlar için ilgili kişilere bildirimler gönderilerek, kurumsal şeffaflık ve verimlilik elde edersiniz.

QDMS Denetim, Risk ve Öneri Modülleri ile entegrasyonu sayesinde tüm kaynaklardan beslenen merkezi bir Aksiyon Yönetimi plaformuna kavuşmuş olursunuz.

Zaman Çizelgesi ve Pareto Grafikleri ile gelişmiş raporlama ve izleme imkanı.

QDMS AKSİYON YÖNETİMİ

bottom of page