top of page
corporate-businessmen-working-tablet-office.jpg

BELGELENDİRME DENETİMLERİNE HAZIRLIK

Helal Belgelendirme Danışmanlığı

İhracat yaptığınız ülkedeki onaylı helal akreditasyon kurum gereklilikleri, ürün ve üretim proseslerindeki tüm akışların belirlenerek firmanın helal belgelendirme denetim sürecine hazır hale getirilmesi için danışmanlık hizmeti verilebilir. Belge alım aşamasındaki tüm gereklilikler için ilgili kişiler ile çalışmalar sağlanarak personelin de bu anlamda eğitilmesi sağlanır.

Gluten Free Belgelendirme Danışmanlığı

Gluten Free ürün üretim sürecindeki tüm iş akışlarınızın doğru ve güvenilir sağlanması için çalışmalar yapılır. Hammadde temininden Gluten Free ürünlerin son tüketiciye ulaşana kadar olan tüm sürecinizin en iyi şekilde planlanıp uygulamaya alınması için çalışmalar yapılır

Kosher Belgelendirme Danışmanlığı

Kosher belgelendirme sürecindeki satış yapılan ülke, müşterileriniz, ürünleriniz veüretim proseslerinizin kosher gerekliliklerine göre hazır hale getirilmesi için çalışmalar yapılabilir. Kosher belge denetim alınması halinde ilgili Kosher akreditasyon gereğince gerekliliklerin sisteme entegrasyonu sağlanarak denetim sürecine hazır hale getirilir.

Organik Gıda Belgelendirme Danışmanlığı

Organik gıda belgelendirme aşamasında gerekli olan tüm iş akışların sağlanması için çalışmalar yapılır. Ürün, üretim ve sevkiyat süreçlerinizin en iyi şekilde planlanması sağlanır.

Vegan Belgelendirme Danışmanlığı

Vegan ürün gerekliliklerin sağlanması için hammadde temininden son ürün üretilip tüketiciye ulaşana kadar olan sürecinizin en iyi şekilde planlanıp uygulanması için çalışmalar yapılır.

ISO 9001:2015 Belgelendirme Danışmanlığı

ISO 9001:2015 Kalite Yönetimi sistemi belgelendirme denetimlerin devamlılığının sağlanması veya yeni belge alma süreçleri için  çalışmalar gerçekleştirilir. 

ISO 22000:2018 /FSSC 22000 Belgelendirme Danışmanlığı

Gıda güvenliği  sisteminizin tüm süreçlerinize yansıtılarak, güvenilir gıda üretim uygulama ve yönetim sisteminizin kurulması için firmanın denetime hazır hale getirilmesi sağlanır

BRCGS Versiyon 9 Gıda Güvenliği Danışmanlığı

BRCGS Gıda Güvenliği belgelendirme denetim gerekliliklerin yerine getirilmesi için tüm yetkililer ile çalışmalar yapılarak BRCGS Gıda güvenliği gerekliliklerin tüm süreçlerinizde uygulanması ve dokümante edilmesi sağlanır.

FSMA ve FSPCA Gereksinim Danışmanlığı

Özellikle Amerika pazarı ile çalışan firmaların ABD gerekliliklerine uygun olacak şekilde FSMA ve FSPCA gerekliliklerin sağlanması için çalışmalar yapılır.

Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi Danışmanlığı

İlgili Gıda Sürdürülebilirlik Süreçlerindeki Gerekliliklerin Uygulanması ve Sistemin Kurulması için tüm çalışmaların yapılması sağlanır. Bu süreçte gerekliliklerin yerine getirilmesi için tüm departman yöneticileri ile çalışmaların yapılır. Uygulama ve takip aşamasındaki sistemin kurulması sağlanır

ISO 45001, 14001, 27001, 5001 Belgelendirme Danışmanlığı

Firmanın talep etmesi halinde yasal şartlar ve işin gerektiği teknik nitelikler haricinde, ISO standartların gerektiği şekilde mevcut yönetim sistemimize gerekliliklerin yansıtılması sağlanarak entegre edilme çalışması yapılabilir.

Müşteri Denetimleri

Müşteriler tarafından bir denetim talep olması halinde, müşteri manuellerine göre denetim sürecine firmanın hazır hale getirilmesi sağlanır.

Danışmanlık ve Eğitim Talepleriniz İçin Aşağıdaki Formdan Bize Ulaşabilirsiniz

Gönderdiğiniz için teşekkür ederiz!

bottom of page