top of page
Bilgisayardaki Bilim Adamı

CİHAZ YÖNETİMİ

QDMS Cihaz Yönetimi ilem tüm cihaz ve ekipmanlarınızın Kalibrasyon ve Doğrulama gibi işlemlerini planlayıp,  yönetip raporlamalarını sağlayabilirsiniz.

Cihaz statüleri bazında ( kullanımda/kullanım dışı vs) izleme ve kontrol sağlanır. Kullanım dışı cihazların İşleme Tabi olmaması sağlanır.

Yaklaşan kalibrasyonlar, geçmiş kalibrasyonlar, kalibrasyon maliyet raporları gibi pek çok rapor sistemden otomatik olarak alınabilmektedir.

Cihaz kategorileri bazında cihaz tanımlamaları, hiyerarşik ilişkilerle tanımlanabilmektedir.

Cihaz kategorisi ve/veya cihaz bazında işlem periyotları ay ve gün bazında belirlenebilir; periyot öncesi istenen gün kadar önce uyarı ve hatırlatmalar cihaz sorumlularına iletilir.

Kalibrasyon ve doğrulama ölçüm sonuçları ister QDMS’e girilerek istenirse de sertifika dokümanı olarak QDMS’e yüklenerek işlemler kayıt altına alınır.

QDMS CİHAZ YÖNETİMİ

bottom of page