top of page
  • Yazarın fotoğrafıMehmet Onur Beşer

Süreç Madenciliği ile İşlerinizi Daha Verimli Hale Nasıl Getirebilirsiniz?

Güncelleme tarihi: 16 Ağu 2022

Süreç Madenciliği ( Process Mining), Süreç Yönetimi ile Veri Madenciliği disiplinlerinin kesişim kümesinde yer alan; görece yeni bir teknolojidir. Süreç Madenciliği ile bir organizasyonun iş süreçlerinde yer alan tüm veri analiz edilerek tabir-i caizse organizasyonun iş süreçlerinin DNA’sı ortaya konabilmektedir. Dahası mevcut durumu analiz ederek iyileştirme yolunda varsayımsal hareket etmek yerine somut ve veri odaklı aksiyonlar almamızı sağlar.


Peki Nasıl?


Süreç Madenciliği çalışmalarının temel çıkış noktası, süreçlerle ilgili verilerin analiz edilerek iş süreçlerinin gerçekte nasıl yürütüldüğünün tespit edilmesidir.

İş Süreçleri gerçek dünyada ERP, CRM, EAM, MES, BPM vb pek çok uygulamada yürütülmektedir. ( İşe Alım, Avans, Masraf Talebi, Satınalma, Sözleşme Yönetimi, Üretim, Bakım,Depo,Stok,Sevkiyat vb pek çok süreç)

Bu süreçlerin kurgulandığı gibi yürütülüp yürütülmediğini ise süreç madenciliği yapmadan bilemeyiz. Dahası süreçlerde bir darboğaz olup olmadığını, sürecim hangi adımlarında bir kaynak iyileştirmesi gerekip gerekmediğini de süreç madenciliği olmadan bilemeyiz. Sadece varsayımsal olarak tahminlerde bulunabilir, ancak çıktılar hakkında nesnel bir sonuca ulaşmamız imkânsızdır.Süreç Madenciliği ile bu iş uygulamalarından alınan Olay Kayıtları (Event Log) analiz edilerek sürecin gerçekte nasıl olduğu, hangi adımlardan oluştuğu otomatik olarak modellenir. Aynı zamanda süreçteki gerçekleşme-bekleme süreleri, darboğaz olan süreç adımları, kaynak-ekipman-süreç verimlilikleri istatistiksel olarak tespit edilir.(1-Süreç Keşfi/Process Discovery)


Mevcut durumun tespit edilmesinden sonra yapılması gereken, daha yolun başındayken bu süreçler nasıl planlanmıştı? Eldeki süreç modelleri, madencilik çalışmasından elde edilen sonuçlarla uyuşuyor mu? Süreç kurallarını koyduğumuz gibi mi yürüyor yoksa istemediğimiz path (süreç varyantları) var mı? gibi sorulara yanıt aranır. (2-Uyum Kontrolü/Conformance)


Uyum kontrolü sonrasında iyileştirilecek adımlar tespit edilmiştir, sürecin darboğaz yaratan noktaları belirlenmiş ve bu adımlar için gerekli önlemler alınmıştır. Süreç üzerinde artık nesnel verilerin ışığında iyileştirme çalışmalarına başlanabilir. (3.İyileştirme/Enhancement)

Süreç Yönetimi gibi tıpkı Süreç Madenciliği çalışmaları da süreklidir, yani süreçleri bir defa analiz edip darboğazların tespiti değil, iyileştirilen süreçlerin sürekli izlenerek ve analiz edilerek sürekli iyileştirilmesi hedeflenmelidir.

46 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page