top of page
Risk.jpeg

RİSK YÖNETİMİ

QDMS ile ISO 9001, 27001, 45001 vb tüm yönetim sistemlerinin gerektirdiği risk ve fırsat yönetimi süreçlerini yürütebilirsiniz.

Hesaplanan risk skoruna göre alınması gerekli görülen faaliyetler için DİF ve Aksiyon modülleri ile ilişkili süreçler otomatik başlatılabilir.

Özelleştirilebilir rapor şablonları ile, kuruma özel risk raporları, faaliyet planları, risk ısı haritaları oluşturulabilmektedir.

Her yönetim sisteminin istediği risk değerlendirme tablosu ve faaliyet planlarını dijital ortamda takip edebilirsiniz.

Kuruma özel kurgulanabilen esnek altyapısı sayesinde tüm risk hesaplama metodolojilerine uyumludur.

Birim/bölüm/departman bazlı risk takip formları oluşturulabilir, riskler sahiplerine atanabilir ve istenirse kurumun konsolide risk raporuna erişilebilir.

QDMS RİSK YÖNETİMİ

bottom of page