top of page
Process.jpg

SÜREÇ YÖNETİMİ

Kurumsal hafıızayı oluşturan en önemli yapıtaşı "İş Süreçleri"dir. ENSEMBLE Süreç Yönetimi ile Kurumsal İş Süreçlerinizi yöneterek kurumsal mükemmelliğe doğru büyük bir adım atarsınız!

ENSEMBLE SÜREÇ YÖNETİMİ

İş Süreçlerinizi BPMN destekli web arayüzü ile online olarak sürükle-bırak rahatlığında modelleyin.

Süreçlerinizdeki sorumlulukları belirleyerek Norm Kadro ve Görev Tanımlarınızı oluşturmada büyük kolaylık sağlayın.

Süreç ve Süreç Faaliyetlerinizdeki Girdi-Çıktı, Risk, Kontrol, Yetkinlik, KPI gibi elementleri ilişkili olarak yönetin ve raporlayın.

Dilediğiniz detay ve kırılımda kurumsal süreç ağacınızı oluşturarak uçtan uca yönetin.

Süreçlerinizi görüş, kontrol ve onay adımlarından geçirerek versiyon yönetimi sağlayın. Tüm değişikliklerden paydaşları haberdar edin.

Özelleştirilebilir Süreç Bilgi Kartları ve Master Raporlamalar ile süreçler ve faaliyetler bazında detaylı analiz ve raporlamalara tek tıkla ulaşın!
bottom of page